Sjukhuset

Publicerad onsdag, 9 maj 2018

1941 får skjutskolan sitt nya sjukhus som också hade en tandläkarmottagning. Personalen bestod av en kommenderad läkare, sjuksköterska, sjukvårdbeställningsman, sjukvårdsbiträde och sjukvårdshandräckning.

Sjukhuset sett från Holmbodavägen. Kullen till vänster i bild är en jordkällare som användes som ammunitionsförråd. Bild: Sven Svensson.

Arbetsordningen för personalen fastställdes av läkaren. Som föreståndare för sjukhusets expedition och uppbördsman för sjukvårdsmaterialet placerades en överfurir. Tandläkaren var även han kommenderad till skolan. Till sin hjälp hade tandläkaren en tandsköterska

Läkaren skulle alltid finnas till hands inom kasernområdet när fältskjutningar, stridsövningar i mörker, övningsskjutningar med kanon eller granatkastare, handgranatkastning med stridshandgranater, mintjänst med skarpladdade minor samt sprängning och tillväjningsövningar ägde rum.

Hade en skada uppstått vid en övning fick skolans läkare göra den första undersökningen och var skadan allvarlig skickades personen vidare med skolans ambulans till Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby eller till Serafimerlasarettet i Stockholm.

Redan 1919 togs en ritning fram med förslag på en sjukstuga. Placeringen skulle vara vid de byggnader som redan fanns vid det gamla värdshuset. Någon sjukstuga byggdes inte utan värdshuset fick tjäna som sjukstuga fram till 1941.

En tidig ritning på en sjukstuga. Bild från Riksarkivet.
En tidig ritning på en sjukstuga. Bild från Riksarkivet.
En tidig ritning på en sjukstuga. Bild från Riksarkivet.
En tidig ritning på en sjukstuga. Bild från Riksarkivet.
Platsen där man tänkte att sjukstugan skulle placeras. Bild från Riksarkivet.

Ritningar från 1941

Fasadritning på sjukhuset. Bild från Riksarkivet.
Vindsvåning. Bild från Riksarkivet.
Bottenvåning. Bild från Riksarkivet.
Källarvåning. Bild från Riksarkivet.
Gavel. Bild från Riksarkivet.

Sjukskrivning

Något som jag har fått återberättat från personer som gjort sin värnpliktiga vid InfSS var hur man kunde bli sjukskriven från tjänsten. Vid lunchen tog man med sig en varm potatis när man gick till sjukhuset som man stoppade in termometern i och fick på det sättet upp temperaturen på termometern.

Författare

Källor

  • Lars Rosenqvist
  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet