Dålig vattenförsörjning

Publicerad måndag, 9 juli 2018

Ett stort problem som skjutskolan hade under de första 61 åren var dålig vattenförsörjning. Öppnade kökspersonalen två vattenkranar i manskapsköket fick manskapet inte en droppe vatten i sina förläggningar och tvärt om.

Manskapsmatsalen till höger, kring 1905. Vykort ur Sven Svenssons samling.

1932 uppstod en brand i bjälklagret i manskapsköket. Branden fick en snabb spridning och snart slog lågorna ut genom plåttaket. Tack vare vädret som var vindstilla och regn som föll i strida strömmar kunde det släckningsmanskap som i hast mobiliserats begränsa elden till att endast taket brann av.

På grund av den undermåliga vattenledningen fick brandbefälet ordna med vattenkörning i tunnor från sjön.

Köket, 2012. Foto: Sven Svensson

Efter en brand i manskapsmatsalens tak löstes den undermåliga vattenledningen. Skolchefen hade under en del år förgäves försökt fått ordning på problemet och tog efter branden i manskapsmatsalens tak kontakt med stadssekreteraren i försvarsdepartementet. Kontakten gjorde att försvarsminister gjorde ett besök i Rosersberg. Här övertygades han om behovet av en ny vattenanläggning. Besöket på skolan gjorde att en ny vattenanläggning blev byggd året efter. Även en brand uppstod 1951 i det nya vattenverket. Branden slocknade dock av sig själv men det behövdes en mindre reparation.

Matsalsbyggnaden 2012. Foto: Sven Svensson

Författare

Källor

  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961

Bilder

Ämnen