Traktorsläp - försök med

Publicerad Monday, 26 April 2010

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

A. Försöksmarsch 13/9

Traktorsläpet bestod av traktor, 2 st 12 cm granatkastare (grk), 3 Lännakärror och var sammansatt sålunda:

 1. Traktor
 2. Lännakärra
 3. Lännakärra
 4. pjäs
 5. Lännakärra
 6. pjäs.

Kärrornas last, kärra nr:

 1. 2 grk (8 cm) med tillbehör samt 2 man,
 2. 1 grk (8 cm) och 2 pivotkärror
 3. signalmtrl till 3 grktroppar (8 cm), 1 pivotkärra, 2 cyklar.
Marschväg:Ringenäs- Mahult, omkring 34 km.
Använd tid:1 tim 37 min.
Marschhastighet:20 km/tim
Åtföljande trp:6 man tolkande på cykel och 2 man åkande på kärra nr 1

Marschen utfördes under mörker och utan uppehåll. Ringa svängningar i släpet.

B. Batövningar 18/9 - 26/9.

Traktorsläpet bestod av traktor, 3 grk (12 cm) och 3 Lännakärror, lastade var och en med omkring 400 kg. Släpet var sammansatt sålunda:

 1. Lännakärra
 2. pjäs
 3. Lännakärra
 4. pjäs.

Försök med annan sammansättning

av släpet utfördes (t e de tre kärrorna främst) men det förstnämnda sammansättningen visade sig vara lämpligast. Svängningarna voro ringa i släpet. Släpet kunde utan svårighet följa ctrp, även på mycket kuperade, smala kurviga vägar (t e Skillingaryd – Eksjö, 78 km, marschtid 4 tim, medelhastighet omkr 20 km/tim).

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades. En anordning med ändrat utförande, med bibehållen fästpunkt i transportkärran och stöd i stödplattan torde icke vara svår att konstruera.

Ritade bilder hör till

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder