Övningsmateriel - rapport

Publicerad den 22 augusti 2010

Bottnen till öbåt m/43 skadades lätt vid släpning eller då båten ovarsamt sattes ned mot spetsiga föremål. Hållfastheten skulle ökas betydligt, om ytterligare två lister (medar) inlades mellan de tre, som nu finnas.

Rapport över försök med ömtrl.

 1. Iakttagelser vid mtrlförsök.

  1. Öbåtar. Bottnen till öbåt m/43 skadades lätt vid släpning eller då båten ovarsamt sattes ned mot spetsiga föremål. Hållfastheten skulle ökas betydligt, om ytterligare två lister (medar) inlades mellan de tre, som nu finnas.

   Fästen för årtullarna på öbåt m/43 bestod endast av en genomgående bult. Klossen mellan sargen och båtens kant vreds lätt omkring denna bult. För att säkra klossen bör ytterliga en bult eller skruvar anbringas.

   Öbåtarna medfördes lämpligast i mängder om 10 st, lastade på lastbil eller släpkärra eller slik. Vid lastningen av öbåt m/43 på släpkärra måste kärran förses med smärre, lättillverkade stöd.

  2. Stormbåten. För bärning kortare sträcka åtgick 10 man och vid längre sträcka 16 – 18 man. Tillbehören bars av 4 man. Utan motor rymde båten 21 man med utrustning. Med styrårsmotor rymde den 18 och med utombordsmotor 19 man. För att ro en fullastad båt fordrades tre par åror. Båten krävde vid tp stort lastutrymme och var för lång för att kunna lastas på vanliga släpkärror.

  3. Ptrbåtar. För att överbroa ett 40 m brett vattendrag med gång – eller cykelspång behövdes 8 st ptrbåtar m/43. Vid användning i stället av flytsäckar som stöd hade det åtgått 10 – 11 st.

  4. Utombordsmotorer (20 hkr Archimedes). Förvarad i låda krävde motorn 6 man vid bärning kortare sträcka. Utan låda kunde den bäras av 3 man. I regel var motorerna svårstartade. Starten underlättades dock om motorlådorna vid biltp ställdes rätt upp och ned. Detta fodrade en mindre ombyggnad av motorlådorna.

   Vid start borde motorn hållas med propellern ovan vattnet. Motorn borde inte ha för högt varvtal, när den sänktes ner i vattnet.

   Motorerna visade sig vara ganska svårskötta. Det var därför lämpligt att samma man alltid skötte samma motor.

  5. Styrårsmotorn. Kortare sträcka kunde motorn bäras av 6 man, vid längre sträcka och i terräng krävdes 8 man. Under släpning kortare sträcka kunde motorn vara monterad på båten. Det fodrades då att en man höll upp motorn.

   Vid tp krävde motorn stort lastutrymme.

 2. Ömtrl medförande.

  Vid lastförsök har följande lastning visat sig lämpliga.

  1. På släpkärra 10 st öbåtar m/36 eller m/43 (samlastning kan ej ske)
  2. På bilflaket 5 utombordmotorer och på släpkärran enligt a) ovan.
  3. På bilflaket 5 stormbåtar och på släpet 5 utombordsmotorer.
  4. På bilflaket 5 stormbåtar och på en annan bil 4 styrbordmotorer.

  Medfördes ömtrl centralt inom infreg skulle den i tillräckliga mängder kunna ställas till förfogande för det förband, som best behövde den. Men å andra sidan bör med hänsyn till vårt lands talrika sjöar och vattendrag varje batch ha tillgång till ömtrl utan att först behöva göra framställning till regch. Det finns därför ingen anledning att frångå det tidigare systemet med viss ömtrl uppdelad på bat och viss mtrl ställd till regch. Sistnämnda metod bör ingå i pikomp, som härför fodrar en lastbil med släp.

 3. Förslag till utrustning med ömtrl.

  1. Utrustning enligt 1943 års organisation.

   MtrlslagBat
   piplutt
   14. komp
   piplutt
   S:a per reg
   Öbåt (olika typer) 10-30
   Ptrbt (gummibåt) m/36114
   Flytsäckar121248
   Färglina114
   Tåg, drag-3312(+6 på regtr)
   Tåg, led-228
   Tåg, snurr-8832

   Öbåtarna utgjordes till större delen av öbåt m/36. På senare tid har dessa till viss del ersatts med öbåt m/43. Ptrbåt har likadeles delvis ersatts med ptrbåt m/43.

  2. Förslag till utrustning.


   MtrlslagPiplutt
   ukomp
   Piplugg
   pikomp
   S:a per reg
   Öbåt m/36 1)10-30
   Öbåt m/43-1010
   Ptrbåt m/43 2)8832
   Färglina114
   Tåg, drag-4416
   Tåg, led-4416
   Tåg, snurr-8832
   Utombordsmotorer 3)
   1. Delvis (ev helt och hållet) övergång till öbåt m/43 allteftersom öbåt förbrukas.
   2. Ptrbåt m/36 och flytsäckar utgår.
   3. Bör vara av mindre typ än de som prövats t e på 6 – 10 hkr.

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet