Övningsbåtar, släp - rapport över försök

Publicerad den 16 september 2010

Vid ordnande av släp med öbåt m/43 har mellan båtarna anbringats ledtåg eller dragtåg. Tåget har fastgjorts väl vid den bogserande båten och fästs vid framförvarande (dragande) båt med dragtågstek (skiss 1).

 1. Ordnande av släp

  Vid ordnande av släp med öbåt m/43 har mellan båtarna anbringats ledtåg eller dragtåg. Tåget har fastgjorts väl vid den bogserande båten och fästs vid framförvarande (dragande) båt med dragtågstek (skiss 1).

  När släpet bestått av öbåt m/36 har mellan båtarna anbringats två ledtåg. Dessa har fästs vid egen båts ena sida (se skissen) med väl fästade knop och vid framförvarande, resp bakomvarande båt med dragtågsstuk.

  Släpet kan sammansättas före sjösättningen eller densamma. Om släpet sätts samman före sjösättningen kan i lastningen ske antingen med släpet liggande längs stranden eller efter hand som de utskjutes vinkelrätt mot stranden (skiss 2).

  Sammansättningen av släpet efter sjösättningen tillgår så, att båtarna samlas på fritt vatten och där hopkopplas. Sådan hopkoppling tar 3 – 4 minuter.

 2. Upplösande av släp

  Släpen kunna urlastas antingen samtidigt eller, sedan släpet upplösts, båtvis.

  Vid samtidig urlastning går släpet intill stranden på samma sätt som vid ilastning enligt skiss. Släpen kunna upplösas antingen efter hand eller som tidigt (skiss 3). Släpet upplöses på tecken eller signaler från den drivande båten. Så snart en båt frigjorts från släpet, utlägges årorna och båten ros in till stranden.

Skisser

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder