Övningspansarskott m/45 - rapport

Publicerad måndag, 4 oktober 2010

Försök med övningspansarskott m/45 hava utförts dels såsom tekniska skjutförsök och dels i samband med tillämpningsövningar avseende pansarplutons uppträdande. Härvid hava följande iaktagelser gjorts:

Försök med övningspansarskott m/45 hava utförts dels såsom tekniska skjutförsök och dels i samband med tillämpningsövningar avseende pansarplutons uppträdande. Härvid hava följande iaktagelser gjorts:

 1. God funktionssäkerhet: av den första leveransen på 40 övningspansarskott ha samtliga fungerat. Den mekaniska avfyrningsinrättningen har visat sig lätt att lära ut till trupp och är att föredraga framför elektriskt.
 2. Skottställningen överrensstämmer inte med i ”beskrivningen samt anvisningar för användning och handhavande av pansarskott m/45” upptagen tabell angående riktpunktens läge.
  1. Exempel: Vid 30 m sikte och 30 m skjutavstånd bör riktpunkten tagas ungefär 1 m under avsedd träffpunkt.
 3. Säkerhetsspärrens fastsättning i ”hylsan” är med nuvarande gängning icke tillräcklig hållbar..
  1. Exempel: vid öppnande av en obruten förpackningslåda befanns, att en säkerhetsspärr hade skakat loss.
  2. Exempel: Om mekanismen till ett pskott, sedan den spänts och osäkrats, åter släppas, särskilt om detta förfaringssätt upprepas ett par gånger, lossnar i regel säkerhetsspärren och oftast även locket till ”hylsan”.
   I krig bör tämligen ett upprepat spännande av och osäkring bliva erforderlig, då skytten ofta måste vara bered att skjuta, men de verkliga skottillfällena icke komma att bliva lika många.

Slutsatser.

 1. För att erhålla större livslängd på pansarskottet bör säkerhetsspärrens fastsättningsanordning ändras:
  1. Antingen så, att säkerhetsspärrens tapp och gängning göres kraftigare.
  2. Eller också, vilkets prövats vid fösöksbat. Och synes enklare än alternativ än a) ovan, så att den gängade säkerhetsspärren utbytes mot ett genomgående stift. Detta stift kan antingen nitas eller också göras svagt koniskt och kilas fast. Jfr t e stiften på lavettbenen till ksp m/36.
 2. Förnyad skottställning bör utföras så, att överensstämmelser erhålles mellan sikte och riktpunkt på ”riktavstånden”.
 3. Med hänsyn till utrymmet i kärror synes det lämpligt, att förpackningslådan vore av minmindre mindre format och rymmer 4 - 5 pansarskott.

Med i p 1 och 2 ovan föreslagna förändringar synes pansarskott m/ 45 vara ändamålsändligt

Pansarskott m/45

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder