Infanterikanon 10,5 cm modell 43-44 - rapport

Publicerad den 18 oktober 2010

Skalmarnas släpskoningar böra förstärkas och förstoras, var igenom skalmarna med skalmram väl kunna användas som släpa för tillfälliga amtransporter, vilket i många lägen torde vara mycket värdefullt. Se vidare punkt 10.

A. Resultat av transportförsök.

 1. Medföljande skalmar av kortare utförande visade sig lämpliga.
 2. Skalmarnas släpskoningar böra förstärkas och förstoras, var igenom skalmarna med skalmram väl kunna användas som släpa för tillfälliga amtransporter, vilket i många lägen torde vara mycket värdefullt. Se vidare punkt 10.
 3. Under proven har icke uppstått någon skada på lavettbenets fäste. Det kan dock ifrågasättas, om det inte vore lämpligt att skydda detta med en slags sporre, framskjutande under detsamma.
 4. De lägen som redan finns för lavettbenets låsning torde räcka för alla behov.
 5. Styrspaken är överflödig och bör utgå ur utrustningen. Därest den skall ingå, bör den medföras, insatt i sitt rör på underlavetten, och pjäspresseningen förses med ett hål för densamma, omedelbart under trattöppningen. Styrspaken är lämpligt utformad, men i dess låsanordning bör sprinten ersättas med en halvbult, då det är svårt att få ner sprinten och den dessutom snart blir krökt.
 6. Vid dragning längre sträcka bör triangelskalmen vara påmonterad. Vid dragning av fem man gå tre med draglina framför triangelskalmen, samt en på var sida om triangelskalmen hållande i denna för att styra pjäsen. Därvid fästes draglinorna i triangelskalmarnas dragögla med stora karbinkrokar. Draglinornas längd- dubbla- för främsta dragaren 235 cm, för de bakre två dragarna 140 cm. Vid dragning av tre man går främste man som för ut med den långa draglinan färst i dragöglan och de två bakre på var sin sida om triangelskalmen med de korta draglinorna fästa runt om skalmaren bakom bågen. Se bifogad skiss.
 7. Det fodras mycket ihållande eldgivning för att eldrör och tratt skola bli för varma för att kunna beröras. Pjäsen kan transporteras (förflyttas) utan att servicemanskapet behöver taga i dessa delar.
 8. Reservriktinstrumentet torde utan olägenhet kunna sitta fästade på pjäsen. Det kan dock i fråga sättas om det ej vore lämpligare att ständigt ha ett sikte och korn av enklaste slag på pjäsen för att medgiva mycket snabb om och grov inriktning av pjäsen vid överraskande lägen samt möjliggöra, att pjäsen kan betjänas av med densamma ej utbildad trupp.
 9. Pjäsfodralet är icke lämpligt. Den del, som är under pjäsen, trasas sönder vid förflyttning i terräng. Vidare tar det för lång tid att sätta på eller taga av fodralet. Det bör ändras så att det inte går under pjäsen, samt förses på vissa ställen med blixtlås.
 10. På vardera parallellogramlänken finns två krokar- en riktad framåt och en bakåt för fästande av skalmarna eller draglina. Vid körning och i regel vid dragning är skalmarna fastsatt vid de framåtriktade dragkrokarna. Dessa äro fästade i den nedre delen.

Bilder

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder