Den officiella avtackningen

Publicerad Monday, 26 September 2011

Den 19 maj 1961 hölls den officiella avtackningen för personalen på skolan. Kurserna var slut och befälen skulle börja sin avflyttning för nya uppgifter på annat håll. Avvecklingsarbetet som pågick skulle vara avslutat i början av oktober månad och Skolans tid på Rosersbergs slott gick mot sitt slut.

Avtackningen gjordes av skolchefen överste Sven Widegren tillsammans med infanteriinspektören överste Per Lindencrona. Lindencrona betonade i sitt tal till personalen att InfSS under de år som den varit förlagd i Rosersberg hade övergått från att ha varit skjutskola för infanteriet till att ha blivit en modern stridskola för hela armén.

Personalen som var samlad kunde delas in i två grupper, sade överste Lindencrona vidare. Den fasta personalen på skolan var den ena gruppen. De sågs inte så ofta utåt men deras jobb var oumbärligt för skolan. Lärarpersonalen var den andra gruppen som stod mer i kontakt med ledningen och kunde oftare se resultatet av skolans arbete.

Överste Lindencrona framförde också sitt varma tack till de båda grupperna och skolans chef som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt genomfört avvecklingen av infanteriskjutskolan i Rosersberg och påbörjat uppbyggnaden på den nya platsen. Han avslutade sitt tal med en förhoppning om att infanteriskjutskolan även i framtiden skulle behålla sitt goda anseende och traditioner på den nya platsen.

Personalen som varit i tjänst de senaste åren vid skolan fick ta emot en minnesplakett i brons. Efter att plaketten blivit utdelad avtäckte överste Lindencrona en minnestavla i slottets huvudentrés foajé över skolans tid vid Rosersbergs slott. Under avtäckningen blåste musikkåren fanfar.

Vi visar här skolans avdelningar och namnen på de personer som hade anknytning till dem.

Stabsavdelningen Skolexpedition

 • Fanjunkare G Rundin
 • Rustmästare K G Åström
 • Kanslibiträde Bengt H Asplund
 • Tekniker Alvar R A Norling
 • Fröken Gunborg H L Thelander
 • Fröken Birgit M Petersson
 • Fru Margareta L Lagerkvist - Lindell
 • Fröken Siv I V Isacsson
 • Komminister J Lindström
 • Personalvårdsassistent Birger Brolund

Tygavdelningen

 • Kapten B Bengtsson
 • Förvaltare Tage B E Seipel
 • Tyghantverkare Börje E Berterud
 • Tyghantverkare V G Bodin
 • Armétekniker H M Johansson
 • Rustmästare Valter Löfstedt
 • Förrådsförman Valther G Englund
 • Förrådsförman Sven K Lindberg
 • Förrådsman G Jonasson
 • Förrådsman Aron N Ohlsson
 • Förrådsman O H Lindahl-Ohlsson
 • Förrådsman N B Lagerqvist
 • Bilförare Karl A Johansson
 • Förrådsarbetare Helge J Nilsson
 • Smed Rolf E Eriksson
 • Bilmekaniker Lars E Wedberg
 • Bilmekaniker Ivar K Karlsson
 • Förrådsarbetare Ejnar Elverum
 • Förrådsarbetare Ragnar K N Lundberg
 • Förrådsarbetare Gustav D Hall

Intendenturavdelningen

 • Kapten Tore Ferlin
 • Fanjunkare Karl S Edesäter
 • Fanjunkare C R Engström
 • Köksföreståndare Kerstin E Storm
 • Biträdande köksföreståndare Marianne A M Bergling
 • Förrådsförman Erik I Thulin
 • Kanslibiträde Joacim J Mattsson
 • Förrådsman Gösta H Löfgren
 • Fru Gunvor B I Nelin
 • Fröken Inger M Sturk
 • Fröken Ann – Marie Brunnberg
 • Herr Edvin N Bolander
 • Fru Anita Lind
 • Fru Gerd Johansson
 • Fru Linnea M Lundberg
 • Fru Dagny E Dahlberg
 • Fru Mary A V Samuelsson
 • Fru Gunborg A M Åkerfeldt
 • Fröken Birgitta G Åkerfeldt
 • Fröken Elsa M Olsson
 • Fröken Ellen C Ståhl
 • Fru Karin Thesander
 • Fru Anna - Lisa Nordström
 • Herr Axel Eriksson
 • Fru Birgit E Holm
 • Fru Sigrid Jansson
 • Fru Maj Swedén
 • Fru Ylva Asplind
 • Fru Elin A Norling
 • Fru Elisabet J Eriksson
 • Fru Karin Erikson
 • Fru Lilly Eriksson
 • Fröken Fanny M Sander
 • Fru Hildegard A J Lind
 • Fru Gunborg S Astbring
 • Fru Emmy M Ohlsson
 • Fru Anna – Lisa Olmås
 • Fru Birgit Löfstedt
 • Fru Anni I Nilsson
 • Förrådsarbetare Bror G M Samuelsson
 • Förrådsarbetare Johan A Jansson
 • Förrådsarbetare Johan E Wiid
 • Förrådsarbetare Gustav E E Almgren

Kasernavdelningen

 • Kapten S Hyltén-Cavallius
 • Fanjunkare S E H Danielsson
 • Maskinist Fingal S G Dahlberg
 • Reparatör Georg C Södergren
 • Reparatör E Andersson
 • Värmeskötare Johan E Jansson
 • Värmeskötare Helge K G Karlsson
 • Eldare Johan A H Nilsson
 • Eldare Knut I Jansson
 • Snickare Rolf A Eriksson
 • Snickare Holger N Almgren
 • Diversearbetare Nils F Bergquist
 • Diversearbetare Henrik L Eriksson
 • Skogsarbetare Sven S Johansson
 • Förrådsarbetare Karl E Hallberg

Kassaavdelningen

 • Förvaltare K G T Karnehed
 • Fru Viola M M Wågberg
 • Fröken Gun I Johansson

Sjukhuset

 • Rustmästare T L Åkerfeldt
 • Överfurir S S Larsson
 • Fru Ingrid V Gramstrup - Christensen
 • Fru Magda K M Lagerqvist
 • Fru Ingrid B T Andersson
 • Fru Marianne E Laestadius

Kasernkompaniet

 • Kapten Å Bucht
 • Fanjunkare E G Ranje
 • Rustmästare G Schöld
 • Rustmästare S H Andersson
 • Överfurir G E Asplind
 • Överfurir U Å Storm
 • Överfurir Gösta A Jägstad
 • Bilförare Gösta J Swedén

Utbildningsavdelningarna

Utbavd I

 • Major R Svanström
 • Kapten L T:son Fries
 • Löjtnant L J O Magnusson
 • Löjtnant S L Englund
 • Överfurir I Sultán

Utbavd II

 • Major B Å L Forsberg
 • Kapten S E T Eriksson
 • Kapten B T F Everhed
 • Löjtnant H A S Johansson
 • Fanjunkare S O Örtby
 • Rustmästare I V Bergman
 • Överfurir V Laestadius

Utbavd III

 • Kapten U Andersson
 • Kapten B Å:son Möller
 • Löjtnant F B:son Gyllenram
 • Överfurir R Mattsson

Utbavd IV

 • Major S Sjögren
 • Major S F Åkerholm
 • Kapten R Schultz
 • Kapten S-O Everhall
 • Kapten S G Lundström
 • Löjtnant E A Ericson
 • Överfurir N A Karlsson

Utbavd V

 • Major Spolander
 • Kapten Hjulström
 • Kapten Sundler
 • Löjtnant Kesselmark
 • Överste Sven Widegren
 • Kapten Malmgren
 • Arkitekt Jönsson
 • Granström

Ett stort tack till Drottningholms Slottsförvaltning för att vi fick komma in i Rosersbergs Slott och fotografera minnestavlan!

Författare

Källor

 • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet

Bilder