Matsalspaviljongen

Publicerad söndag, 24 juni 2012

Öster om husarbäcken vid det gamla Wärdshuset byggdes 1884 en matsalspaviljong för skolans officerare. Byggnaden användes sommartid när kurserna var förlagda till skjutskolan och var inte lämplig att användas vintertid.

Byggnaden hade en stor inbyggd veranda mot slottsvägen där även ingången fanns.

När teaterflygeln vid slottet var färdigrenoverad år 1900 hade den fått ett kök med matsal åt officerarna. Matsalspaviljongen lämnades då över till manskapet på skolan och blev ett marketenteri.

Byggnaden användes sommartid när kurserna var förlagda till skjutskolan och var inte lämplig att användas vintertid. De kokmöjligheter som fanns i byggnaden var också begränsade. Det skapade problem 1916 när skjutskolan ville starta utbildningarna redan i februari månad för att hinna med alla kurser som skolan skulle ta emot. Med ett alltför litet och dåligt utrustat kök kunde man inte laga mat till någon större övningstrupp utan att viss matlagning fick ske utomhus. Det kunde man inte göra under någon längre tid på vintern. Man kunde inte heller hålla matsalen varm.

Matsalsbyggnaden byggdes om vid ett flertal tillfällen under åren för att kunna förse skolans övningskompanier och besökande kompanier med mat. I budgetprogrammet för armén 1946/47 fick skolan anslag för att anpassa matsalen och köket till de antal värnpliktiga som skulle komma till skolan när den blev en stridsskola för armén 1947.

Matsalen användes också som biograf för de värnpliktiga tills en permanent biosalong byggdes i övningshallen.

Författare