Rosersbergs hemvärnskompani, branden

Publicerad den 4 november 2012

Natten mellan lördagen och söndagen den 12 och 13 juni 1993 inträffade två anlagda ladugårdsbränder I utkanten av Märsta. Först vid sjutiden på söndagsmorgonen var bränderna helt släckta.

I en av ladorna hade Rosersbergs hemvärnkompani utrustning stående, utrustning som helt förstördes. Att branden blev så häftig kan ha berott på att kommunen förvarade stora mängder träkol I ladan.

Bland den utrustning som förstördes fanns två kp-bilar som kompaniet tilldelats när försvaret av Arlanda flygplats byggdes upp. Några nya kp-bilar var inte att tänka på. Branden inträffade vid tiden då Sverige höll på att utrusta Estlands armé och de kp-bilar som fanns hade byggts om för att användas i Estland för bevakning av landets gräns i öster.

Författare

Ämnen