Överfurir Storm, vaktchef

Publicerad Sunday, 25 November 2012

Vi har fått hjälp av Västernorrlands Regementes Kamratförening (I 21) med information om infanteriskjutskolans vaktchef under åren 1953-61.

Storm, Ulf Åke

Storm började sin militära bana 1943 som volontär vid Västernorrlands regemente i Sollefteå. Den 15 september 1953 befordrades han till överfurir med befattning som vaktchef på Infanteriskjutskolan i Rosersberg. En befattning som han hade kvar fram till skolans flytt 1961.

  • Född den 5 november 1926 i Strömnäs
  • Volontär vid I 21 1943. Nummer 4-21-46
  • Anställd som furir vid I 21 1946-09-01
  • Avgång som löjtnant med ålderspension 1987
  • Avliden i Motala 2011
  • Utmärkelse För nit och redlighet i rikets tjänst

Tjänstgjort vid:

  • 1953-61 Vaktchef Infanteriskjutskolan Rosersberg
  • 1961-62 Chef ritkontor I 4 Linköping
  • 1962-87 Chef fotodetaljen infanteriets stridsskola i Borensberg

Specialområde - i Storms biografi saknas fortfarande (2012-11-25) uppgifter om vad han tjänstgjorde med på I 21

Västernorrlands Regementes Kamratförening

Inom Västernorrlands Regementes Kamratförening pågår det sedan några år ett arbete med att identifiera och dokumentera de som varit anställda som befäl vid regementet. Deras arbete ska resultera i en bok som är tänkt att komplettera de böcker som tidigare getts ut om officerare (1965) och under- och kompaniofficerare (1983). Dessutom kommer den att innehålla biografier för underbefäl, plutons- och regementsofficerare.

Nya Befäls Ordnings befäl det vill säga, befäl utnämnda efter 1983, kommer att avhandlas i en bok som de planerar att ge ut senare. De har också en grupp igång under ledning av kommunens förre kulturchef Jan Molander. Den gruppen ska dokumentera regementets influens på Sollefteå och vilka spår som det satt i dagens stadsbild.

Källor

  • Västernorrlands kamratförening