Vapenförrådet - Sven Lindberg

Publicerad Thursday, 24 April 2008

Måndagen den 14 januari 2008 träffade vi Sven Lindberg hemma i Rosersberg. Sven berättar: Jag kom till Rosersberg i början av 40 talet och blev kvar. Jag kom till skolan som lärare men slutade min militära tjänst 1944, som konstituerad Sergeant, och blev civilanställd på skolan. Arbetsplatsen var belägen i det gamla stallet vid slottet som även kallades för gevärsfaktoriet.

Vapen

Sven kom att ha hand om vapnen på skolan. Det var till mig officerarna vände sig när dom skulle ha vapen till skjutningarna. Det hände också att han var med och provsköt när nya vapen utvecklades, testades och utvärderades på skolan. Han berättar stolt när han fick en ny k-pist 1945.

Bland de vapen som utvecklades under Svens tid på skolan finns Granatgevär m/48 och infanterikanon 1110. Man testade och utvärderade även Raketgevär m/49 och Ksp 58.

Det sista vapnet som skolan var med och utformade men inte fullföljde på grund av flytten var vilken AK 4 som infanteriet skulle ha i stället för Ag m/42 som, fint uttryckt, tyvärr hade många barnsjukdomar.

Situationsplanen

Samtalet berörde bl.a. de byggnader som försvann vid branden. I det gamla värdshuset (1) var en underofficersmäss på nedre plan och på övervåningen bodde flickor som jobbade i köket. Vi pratade också om färgsättningen på byggnaderna och fick reda på att kasernerna (2) hade varit mörkgröna. Även värdshuset hade en grönaktig färgton. På vägen upp mot oxstallet (3) låg en vaktlokal (4) som även den var målad i grönt. De byggnader som inrymde lektionssalar (5) och en expedition (6) var rödfärgade.

Hästar fanns i oxstallet fram till avvecklingen av skolan. Officerare som var på kurs och hade häst på sitt regemente kunde ta med hästen till skolan under utbildningen.

Den minsta skjutbanan var A-banan (a) där sköt man bara med pistol. B (b) och C (c) gick från oxstallet ner mot skogen där bilparkeringen till slottet ligger i dag. E (e) banan var den som gick mot fågelsången. G (g) banan sköt Rosersbergs skytteförening på.

Kompanidag

Med införande av ett övningskompani på skolan infördes 1925 en kompanidag. Den var årligen återkommande och var ofta en folkfest med många besökare inte bara bland de anhöriga utan även bland ortsbefolkningen. Det var en mycket trevlig dag berättar Sven. Dagen bestod av bl.a. tävlingar mellan övningskompaniet och övningskompaniets kamratförening. Även uppvisning av vapen ingick.

Branden

Den 23 mars 1954 vid 12 tiden utbröt en brand i kasern 1. En brand som kom att medföra stora förändringar på skolan. Det var hemskt säger, Sven. I kasern 1 fanns förutom logement också ett intendenturförråd. I kasern 2 fanns logement, underbefälsmäss och marketenteri. Det gamla värdshuset som inrymde underofficersmäss och bostäder för kökspersonal, allt försvann vid branden. Det var en enorm brand med ett snabbt brandförlopp och brandkårer hela vägen från Uppsala till Stockholm deltog i släckningsarbete.

Skolan och ortsbefolkningen

När jag frågar Sven om han inte hade något annat minne att berätta säger han att det fanns dom som stal cykeldäck och cyklar för officerarna vid järnvägsstationen i Rosersberg. Annars var relationerna mellan militären och ortsbefolkningen bra. På 1940 talet var det en skolchef som fick för sig att alla gärdsgårdar i Rosersberg skulle rivas och användas till ved.

Kamratföreningen

1945 var Sven med och bildade en kamratförening för dem civilanställda på skolan. Under många år satt han som kassör. Han satt även med i Arbetarnas företagsråd och Skolans skyddskommitté.

Civilförsvaret

Sven fortsatte att jobba under civilförsvaret fram till sin pension 1983. Under den tiden fick han öknamnet ″Farsan Lindberg″. Det var trivsamt att jobba på skolan, det var bra sammanhållning

Vi tackar Sven för att han tagit sig tid och för den information han har hjälpt oss med.

Bokstäverna A-G och siffrorna 0-6 förklaras på den kommande kartan.

Författare

Källor

  • Sven Lindberg

Notiser

  • Bokstäverna i texten var tänkta att förklaras på en "kommande" karta. Vi får se vad som blir av den...