Traktorsläp - försök med

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

A. Försöksmarsch 13/9

Traktorsläpet bestod av traktor, 2 st 12 cm granatkastare (grk), 3 Lännakärror och var sammansatt sålunda:

 1. Traktor
 2. Lännakärra
 3. Lännakärra
 4. pjäs
 5. Lännakärra
 6. pjäs.

Kärrornas last, kärra nr:

 1. 2 grk (8 cm) med tillbehör samt 2 man,
 2. 1 grk (8 cm) och 2 pivotkärror
 3. signalmtrl till 3 grktroppar (8 cm), 1 pivotkärra, 2 cyklar.
Marschväg:Ringenäs- Mahult, omkring 34 km.
Använd tid:1 tim 37 min.
Marschhastighet:20 km/tim
Åtföljande trp:6 man tolkande på cykel och 2 man åkande på kärra nr 1

Marschen utfördes under mörker och utan uppehåll. Ringa svängningar i släpet.

B. Batövningar 18/9 - 26/9.

Traktorsläpet bestod av traktor, 3 grk (12 cm) och 3 Lännakärror, lastade var och en med omkring 400 kg. Släpet var sammansatt sålunda:

 1. Lännakärra
 2. pjäs
 3. Lännakärra
 4. pjäs.

Försök med annan sammansättning

av släpet utfördes (t e de tre kärrorna främst) men det förstnämnda sammansättningen visade sig vara lämpligast. Svängningarna voro ringa i släpet. Släpet kunde utan svårighet följa ctrp, även på mycket kuperade, smala kurviga vägar (t e Skillingaryd – Eksjö, 78 km, marschtid 4 tim, medelhastighet omkr 20 km/tim).

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades. En anordning med ändrat utförande, med bibehållen fästpunkt i transportkärran och stöd i stödplattan torde icke vara svår att konstruera.

Ritade bilder hör till