InfSS postkontor

Publicerad Tuesday, 10 September 2013

Den 1 oktober 1946 fick InfSS ett eget Postkontor, Rosersberg 2, som hade till uppgift att ge service till militären. När Britt Wedberg började jobba på Postkontoret 1948 låg det i det gamla slottsstallet. Poststationsföreståndare var fanjunkare Murén.

Öppettiderna var vardagar 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 samt söndagar och helgdagar 10:00 - 11:00. Även postfack fanns att hyra genom postkontorets föreståndare. Varje arbetsdag började med att man sorterade den post som personal ur kasernkompaniet lämnat på morgonen. Arbetet på söndagarna bestod i att sortera tidningar som sedan lades i fack för avhämtning och utdelning. Då arbetet var slut för dagen skulle all post ligga i hopknutna postsäckar för avhämtning och vidare transport till Rosersberg poststation.

En besökare som ofta kom och hälsade på Britt på postkontoret var skolchefen överste Ullers yngste son Lennart. Han stannade ofta kvar hos Britt till det var dags att stänga och gå hem för dagen. När InfSS lämnade Rosersberg slott 1961 flyttade Britt över till ett postkontor i Märsta.

Britt hade tidigare tillsammans med sin bror Lars jobbat vid InfSS biograf, där hon sålde biljetter som Lars sedan rev för biobesökaren innan de gick in i manskapsmatsalen för att se filmen. Redan som tonåring började hon att hjälpa till vid postkontoret och blev där föreståndare 1957.

Författare

Källor

  • Britt Wedberg

Bilder