Cykelmarsch Eksjö – Skedalahed

Att pröva cptorganisations lämplighet, utröna hur lång sträcka mobiliserad (nyinryckt repövningstrp) kan cykla utan längre vila, utröna huruvida icke cykelutbildat befäl kan leda och genomföra dylik marsch, utröna huruvida icke cykelutbildad trupp kan genomföra nattmarsch med cykel utan tänd belysning.

Läs mer

Dragfordon - teknisk rapport

Försöken med hjultraktorer har innevarade år kunnat genomföras med ett flertal olika fabrikat och storlekstyper. Sålunda ha fabrikanten Allis-Chalmers, Oliver och Volvo deltagit. Som norm för försöken har uppställts fordran, att i terrängen kunna dra ett släp om c:a 2000 kg nyttig vikt.

Läs mer

Kombinerande häst- och ctpbilar med släp samt cptanordningar

Det vore fördelaktigt om varje enhet utrustades med fordon av ett och samma fabrikat. Därigenom skulle underhållstjänsten betydligt underlättas. Under nuvarande förhållande måste det finnas mycket yrkesskicklig reparationspersonal och en mängd reservdelar till flera bilmärken. Beträffande Volvo terrängpersonbil m/43 se bifogade skrivelse till KAFT.

Läs mer

Traktorer - teknisk rapport

Teknisk rapport rörande traktorer; Särskilda prov med traktorer har utförts dels i svår och medelsvår terräng, dels på en 1,5 km lång terrängbana. Prov har även utförts på väg. Terrängbanan var mycket uppkörd och genom regn uppblött, så dy och lervälling räckte 5 till 6 cm högt på traktorerna.

Läs mer

Övningsbåtar, släp - rapport över försök

Vid ordnande av släp med öbåt m/43 har mellan båtarna anbringats ledtåg eller dragtåg. Tåget har fastgjorts väl vid den bogserande båten och fästs vid framförvarande (dragande) båt med dragtågstek (skiss 1).

Läs mer

Övningsmateriel - rapport

Bottnen till öbåt m/43 skadades lätt vid släpning eller då båten ovarsamt sattes ned mot spetsiga föremål. Hållfastheten skulle ökas betydligt, om ytterligare två lister (medar) inlades mellan de tre, som nu finnas.

Läs mer