Infanterikanon 10,5 cm modell 43-44 - rapport

Skalmarnas släpskoningar böra förstärkas och förstoras, var igenom skalmarna med skalmram väl kunna användas som släpa för tillfälliga amtransporter, vilket i många lägen torde vara mycket värdefullt. Se vidare punkt 10.

Läs mer