Övningspansarskott m/45 - rapport

Försök med övningspansarskott m/45 hava utförts dels såsom tekniska skjutförsök och dels i samband med tillämpningsövningar avseende pansarplutons uppträdande. Härvid hava följande iaktagelser gjorts:

Läs mer