Fågelsången

Det mest kända terrängavsnitt på InfSS övningsområde var Fågelsången. Det var här som flyget fällde sina bomber och avfyrade sina raketer mot mål i november 1954 när kejsaren av Etiopien besökte InfSS.

Läs mer

Skjutskolans övningsområde

När Rosersbergs slott utsågs till förläggningsplats för en skjutskola 1874, blev utbildandet av skickliga skjututbildare och skickliga eldledare skolans främsta uppgift. Här lades största vikt vid att eleverna fick en så stor personlig skjutfärdighet som förhållandet medgav. I övrigt spelade teori – teknik en stor roll. En väsentlig tid upptogs för matematiska beräkningar, konstruktionsövningar od.

Läs mer