Militären och kyrkan

I militärens arbete ingick också kontakten med kyrkan. Kyrkor som man besökte var Mariakyrkan i Sigtuna, Norrsunda kyrka och Skånela kyrka.

Läs mer