• Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vyrkort</h3>Gratulationskort från Rosersberg.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Polismans mössmärke.</h3>Skolans väbel:
I sitt ämbete lydde han under skolchefen, som föreståndare för förvarsarresten. 
Han var också polisman under säkerhetschefen.
Som Väbelns ställföreträdare tjänstgjorde en Väbelfurir och i vissa fall en skoldagofficer.
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Organisationen 1951</h3>Utbildningsavdelningarna från 1 oktober 1951 och framåt.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>G-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kulfång, möjligen D-banan</h3>Rester av kulfång, ca 2010.
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Banor G-H, nedre skjutbaneområdet</h3>Nedre skjutbaneområde, söder om kasernområdet, längs med Holmbodavägen. Slottet ligger till höger, ca 700m. Skjutriktning söderut.
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Skjutbanor A till E och Stavens backe</h3>Övre skjutbaneområde. Slottet ligger till vänster, strax utanför bild. Från vänster i bild ses bana A, B, C, och slutligen E riktad åt höger.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjubaneområden. </h3>Skjutskolans två banområden. Höjden i det övre banområdet är Stavens backe, platsen där det övades handgranatskastning.
 • Bildkälla: GÖSTA LINDSKOG, 1961. <h3>Fanan troppas</h3>Fanan troppas för sista gången.
 • Bildkälla: Uppsala Nya Tidning. <h3>Signalistmateriel</h3>Chefen för infanteriskjutskolan i Rosersberg, överste Bengt Uller, vid en samling övningsskjutningshjälpmedel till granatkastare. På den andra bilden ses befälseleverna Göran Hansson, Bollnäs, och Thorbjörn Borg, Stockholm, vid en UKV-station.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Specialkompaniet 1948</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>Fysträning i grötställ</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Övningsprogram officerskurs</h3>
 • Bildkälla: Sture Heiman. <h3>"1 min stormeld"</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Truppföring av befäl</h3>
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Handgranatvärn</h3>
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Handgranatvärn</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>MUCK-vimpel</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>Kalender</h3>
 • Bildkälla: Rolf Ohlson. <h3>På B-banan</h3>