• Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Branden i Broby</h3>
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Ole Larsen med hustrun Iris</h3>Kompanichefen för Rosersbergs hemvärnskompani Ole Larsen med hustru Iris.
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Norrsunda Kyrka</h3>Rosersbergs hemvärnskompani återlämnar sin fana till folket i Norrsunda kyrka i oktober 1970.
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Norrsunda Kyrka</h3>Rosersbergs hemvärnskompani återlämnar fanan till folket i Norrsunda kyrka vid sin nedläggning i oktober 1970.
 • Bildkälla: Karl Erik Juvas. <h3>Kompaniet</h3>Rosersbergs Hemvärnskompani.