• Bildkälla: Statens fastighetsverk. <h3>Situationsplan</h3>
  • Bildkälla: Statens fastighetsverk. <h3>Situationsplan</h3>