• Bildkälla: Försvarsstabens Pressavdelning. <h3>Kyrkoflygeln</h3>
  • Bildkälla: Försvarsstabens Pressavdelning. <h3>Kejsaren av Etiopien</h3>