Skolans Väbel

Publicerad söndagen den 3 april 2022

När Länsstyrelsen i mitten på 1940-talet gav tillstånd till villabebyggelse i Rosersberg började det civila samhället komma närmare skolan och dess övningsområden. Bär och svampplockare besökte övningsfältet utan att bry sig om varnings eller förbudsskyltar. Även manskapets badplats blev besökt.

Ett sätt att försöka få bukt med detta var att ge skolans Väbel polismans befogenheter med polismans märke.

Läs mer

Rekylfria vapen

Publicerad fredagen den 4 mars 2022

Granatgevär och pansarvärnskanoner i varierande modeller och utvecklingsstadier.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Ett stort tack!

För all hjälp med hemsidans innehåll - muntligt, skriftligt, bilder och tillstånd att publicera vill vi tacka följande:

Organisationer

Privatpersoner