Bild ur Armémuseums samling

Gruppens inbrytning

Publicerad måndagen den 4 januari 2021

Övningsexempel på hur en inbrytning kunde gå till 1925. Inspelningsplatsen var Rosersberg och området som syns i filmen är i anslutning till fågelsången.

Läs mer

Handgemängbanor

Publicerad lördagen den 14 november 2020

År 1925, övningsbana längsmed allén ner mot slottet. I banan ingick momenten handgranatkastning, längdhopp, bajonettstrid, balansgång, krypning, klättring och eldstrid.

Läs mer

Övningskompanier 1947

Publicerad fredagen den 15 maj 2020

Resan vid inryckningen gjordes oftast med tåg innan buss mötte upp vid Rosersbergs station för vidare transport till InfSS. Vid framkomsten blev man hänvisad till en uppsamling. Vid tygförrådet erhöll den värnpliktige en packad plomberad persedelsäck med uniform, utrustning och ett persedelkort.

Läs mer

Senast i Bildarkivet

Senaste på bloggen

Det gamla värdshuset

Publicerad den 6 september 2018

Jag försöker återskapa byggnaden digitalt och är i behov av fotografier som visar byggnadens insida. Sitter du på bilder eller vet du någon som kanske gör det? Hör gärna av dig!

Läs hela inlägget på bloggen

Kontaktuppgifter

Sven Svensson - Innehåll
0709 66 54 16
sven@infss.se

Mattias Svensson - Hemsidans teknik
0762 46 08 87
mattias@infss.se