Haile Selassies besök (film)

Film från Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm. Arkivfilm nr 10862 "Konung Gustaf VI Adolf och kejsaren av Etiopien besöker InfSS 1954".