Gruppens inbrytning

Övningsexempel på hur en inbrytning kunde gå till 1925. Inspelningsplatsen var Rosersberg och området som syns i filmen är i anslutning till fågelsången.

Bild ur filmen i föreningen Armé- Marin och Flygfilms arkiv: amfarkiv.se

Aktuell film: https://amfarkiv.se/post/402880485f2e659f015f2f6eae3e0bbd/gruppens-inbrytning-ovningsexempel

Innehåll:

 • 0:12 - Förkortningar
 • 0:20 - Utgångsläge
 • 0:50 - Gruppens uppgift
 • 0:55 - Orientering och ordergivning
 • 1:18 - Framryckning med rökslöja
 • 1:50 - Eldunderstöd avdelas från grupp
 • 2:30 - Eldöppnande från eldunderstöd
 • 2:35 - Översikt eldunderstöd
 • 2:45 - KG21, eldunderstöd
 • 3:05 - KG14, eldunderstöd
 • 3:30 - Framryckning till utgångspunkt
 • 4:23 - Artilleri
 • 5:10 - Handgranater
 • 5:33 - Inbrytning
 • 6:10 - Slut på klipp.