Deltagare

Redaktion

Sven

Sven jobbar med hemsidans innehåll, d.v.s. informationen om Infanteriskjutskolan.

Telefon: 0709 66 54 16
E-post: sven@infss.se

Mattias

Mattias arbetar med hemsidans tekniska del, d.v.s. hur hemsidan fungerar.

Telefon: 0762 46 08 87
E-post: mattias@infss.se
Hemsida: KorpulenteMatadoren.se

Frilansare

Bo Johnson

Läs artikeln om tiden i Specialkompaniet.

Lars-Olof Magnusson

Läs artikeln om tiden som signalist.

Lennart B:son Uller

Läs artikeln om Haile Selassies besök på skolan.

Ole Larsen

Läs artikeln om Rosersbergs hemvärnsområde.