Deltagare

Redaktion

Sven

Informationen om skjutskolan.
0709 66 54 16
sven@infss.se

Mattias

Hemsidan.
0762 46 08 87
mattias@infss.se

Frilansare

Bo Johnson

Läs om tiden i Specialkompaniet.

Lars-Olof Magnusson

Läs om tiden som signalist.

Lennart B:son Uller

Läs om Haile Selassies besök på skolan.

Ole Larsen

Läs om Rosersbergs hemvärnsområde.