Hemsidans utveckling

Uppdaterad den 22 maj 2013

Kategorisering

Dela in hemsidans innehåll enligt 7S - Stund, Ställe, Styrka, Slag, Sysselsättning, Sagesman och Symboler. Att sätta händelserna i centrum istället för typ av materiel som idag. Att sätta samman bilder, texter och nyhetsartiklar som rör samma händelse.

Vi har funderingar på att göra innehållet mer centrerat kring sammanhang. Där själva händelsen eller ämnet står i centrum oavsett vad för material som presenterar det.

Området

En presentation av områden som skolan använde sig av. Kartor, byggnader, skjutbanor m.m.

Personer

Funderingar kring att namnge dem personer som dyker upp i papprena finns oxå och förhoppningsvis finner vi tid att lägga på den biten med. Idén är att hemsidan ska innehålla namn på personer, när de var aktiva, vilken tjänst, vilken avdelning, vilken kurs m.m.

Projektlogg

En möjlighet till enklare publiceringar av vad vi fått hem i bildväg m.m. för att visa vad som är tänkt dyka upp på infss.se framöver.

Ny databas

Vi skissar på en ny databas som är mer omfattande och som knyter samman informationen i artiklar och bilder på ett bättre sätt än idag.

Kartläggning av samlade dokument

Vi har tidigare börjat gå igenom ett tvärsnitt av skolans samlade papper på Krigsarkivet i ett försök att få en överblick av vad som finns bevarat. Det arbetet har avstannat men inte plockats bort helt. Målet är i första hand en "att-göra-lista" med prioriteringsordning.