Rosersbergs slotts öde ännu ingalunda avgjort

Publicerad den 1 mars 1958

Arméchefen har i skrivelse till k. m:t framhållit att infanteriskjutskolan vid Rosersberg under alla omständigheter måste flytta 1960 eller senast 1961. När flygfältet vid Halmsjön blir klart kommer nämligen rosersbergsområdet och skjutskolans område att överflygas av planen på så låg höjd att skjututbildning med få undantag inte kan bedrivas där, omtalar vid samtal med UNT kapten Ragnar Boll i arméstaben.

Vad som blir Rosersbergs slotts öde efter skjutskolans försvinnande är ännu inte klart, framhåller han. Slottet ägs av kungahuset och hyrs av kronan. Inte heller är säkert att Rosersberg blir helt militärlöst, därför att skjutskolan kommer bort. Allt beror på behoven och hur de lämpligen skall tillgodoses. Försvarets fastighetsnämnd håller f. n. på att granska frågan och har även att ta ställning till det för skjutskolans förflyttning till Linköping nödvändiga Gullbergsfältet.

Arméchefen påpekar att skjutskolans förflyttning till Linköping skulle vara det utan tvekan billigaste alternativet. Den aktuella byggenskapen i ett sådant fall skulle gå på 6 milj. kr. Måste man ta ställning till en helt ny plats för skolan – som under alla omständigheter måste flyttas – så krävs i nyinvesteringar 20 – 25 milj. kr. Inom försvarets fastighetsnämnd pågår undersökningarna om Gullbergsfältet och det är viktigt, menar arméchefen, att dessa undersökningar snabbt slutförs. Kan man inte få Gullbergsfältet får frågan tas upp på nytt och blir då som sagt väsentligt kostsammare. I 4:s övningsområde i Linköping räcker nämligen inte till för skjutskolans behov. Med skjutskolan i Linköping kan man också slopa skjutskolans egen administration, som får övertas av I 4. Detta skulle innebära en halv milj. kr. i besparingar per år. För att skjutskolan skall kunna flytta till Linköping 1960 – 61 krävs att anskaffningen av Gullbergsfältet påbörjas under 1959.

Vad försvarets fastighetsnämnd har att grubbla över när det gäller Rosersberg är också användningen av den mark kronan äger där. Denna mark, säger kapten Boll slutligen, sträcker sig över ett område som är 3 – 4 km. långt och 1 – 2 km. brett och som i söder begränsas av Oxundasjön vid Runsta, i norr ungefär av Steninge herrgård, i öster i stort sett av järnvägen Stockholm – Upsala och i väster av Mälaren.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning