Afståndsbedömning

Publicerad den 10 juni 1901

Afståndsbedömning är något nytt, men på samma gång något verkligt nyttigt, som våra frivilliga skarpskyttar börjat öfva sig i. I Södertelge har man börjat dylik öfning på okänd terräng och kommit till häpnadsväckande resultat.

Ett afstånd på 725 meter bedömdes af en till 750 meter, hvilket ju var bra gissadt; men mera tokigt bedömde den afståndet, som fick det till – 2,500 meter. Ett annat afstånd på 1,600 meter bedömdes att vara mellan lägst 600 och högst 2,200 meter. Kanske är förmågan inom andra skytteföreningar lika klen, då det gäller at bedöma det afstånd, på hvilket geväret ovillkorligen måste vara instäldt, för att skytten kan påräkna träff.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen