Uplands regemente

Publicerad den 9 augusti 1902

Uplands Regementes hela styrka afmarscherade i torsdags e. m. till Rosersberg, där regementet bivackerade öfver natten. I går företogs fältskjutning och därpå marscherade regementet till Sigtuna, där det skulle bivackera i natt. Hemkomsten sker i e. m.

- Infanterivolontärskolan å Karlsborg har genomgåtts af eleverna vid regementet Thörnell, Jansson, Ahlström, Möller, af Ekström, Thörnell och Möller ha utnämts till sergeanter i regementet samt volontärerna Bergström och Jansson till v. korpraler i regementet.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen