Kavalleriskolan

Publicerad den 2 augusti 1902

Kavalleriskolan med prima Carl som befälhafvare företager nästa vecka en öfningsridt uppåt Upland.

Affärden från Stockholm sker om måndag. Mellan måndagen och tisdagen öfvernattas vid Roserberg och mellan tisdagen och onsdagen vid Bergsbrunna, där om så för väderleken kräfves stallrum begärts för 70 hästar. På onsdag morgon anländer truppen till Upsala.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen