SKJUTVARNING

Publicerad den 1 januari 1954

OBS! Ändrad tid.

Skarpskjutning med raketer från flygplan samt med kanoner kommer att äga rum 12/2 1954 kl. 13,00 – 14,30 inom skjutskolans övningsområde, Rosersberg i västlig och sydvästlig riktning, varvid riskområdet sträcker sig över Skarven mot Thorsätralandet.

Riskområde: Infanteriskjutskolans övningsområde – Märstaåns utlopp i Steningeviken – Uddarna 1,500 m. sydväst Steninge – viken 800 m. östsydöst Thorsätra – udden 600 m. nordväst Runsa – Övningsfältet.

Skjutledaren.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning