Militärtransport till Rosersberg föranleder åtal

Publicerad den 5 mars 1954

MO har beslutat åtala två kaptener, den ene för tjänstefel och oskickligt beteende och den andre för enbart tjänstefel. Båda anses ha brustit i tillbörlig hänsyn gentemot underlydande.

Historien daterar sig från slutet av augusti i fjol under en militär busstransport av skyddstekniker från trakten av Jönköping till Rosersberg. Den ene kaptenen som var transportchef, hade vägrat en värnpliktig reservförare att sitta på det längst fram i bussen belägna sätet. Den värnpliktige hade haft ont i ryggen och när han bad kaptenen att få sitta bredvid honom på sätet, som var avsett för tre personer, hade kaptenen svarat: ”Jag skall sitta bekvämt” samt lagt upp benet på sätet. Kaptenen hade också hållit ett pressande förhör med reservföraren varvid denne hela tiden måste stå i enskild ställning.

Den andre kaptenen hade hållit förhör med reservföraren några dagar senare. Även då hade denne fått stå i enskild ställning. Reservföraren hade därvid frågat om han fick anmäla transportchefen för hans uppträdande i bussen. Han fick då till svar, att han fick ge in så många rapporter han ville ”för de kommer ändå att hamna i papperskorgen”.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå

Notiser

  • MO - Militieombudsmannen (1915–1968) - "MO verkade som en särskild ombudsman för försvaret och hade till uppgift att utöva tillsyn över lagar och författningars efterlevnad inom försvarsmakten, bortsett från militärtekniska åtgärder."- Wikipedia