Infanteriskjutskolan

Publicerad den 1 januari 1954

Arméchefen har från 1. oktober t. v. på arvodesbefattning som expeditionsunderofficer vid infanteriskjutskolan med placering vid arméns skyddsskola förordnat fanjunkare K. G. G. Ekberg, Norrbottens regemente.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen