Första kamratföreningen hyllade stiftarens minne

Publicerad den 11 mars 1954

På Upsala kyrkogård hyllade på onsdagseftermiddagen Kamratföreningen Skjutskolans övningskompani minnet av initiativtagaren, framlidne major Johannes Nyberg, I 8, och nedlade en krans på hans grav.

Till den stämningsfulla högtidligheten hade major Nybergs maka, fru Kaja Nyberg, född Strandberg, Stockholm och hennes två döttrar infunnit sig jämte en stor skara föreningsmedlemmar, både sådana som var med när föreningen bildades och yngre årgångar.

- Det är i dag 25 år sedan major Nyberg stiftade vår förening, sade kamratföreningens ordf. köpman Rune Carlberg, Stockholm. Den var då den första kamratföreningen i landet och fick snart många efterföljare. Den har alltid stått öppen för både officerare och meniga. Något av den anda major Nyberg från början ingöt i den finns fortfarande kvar, och vi hoppas att det alltid skall förbli så. Föreningen blev också den första militära kamratföreningen som fick motta en fana – det var 1929. Tyvärr gick major Nyberg bort alltför tidigt, han avled 1933. Men fortfarande hålls hans minne i stor helgd i kamratkretsen. Jag kan, sade tal. till sist, inte karakterisera honom bättre än med orden att han var ett föredöme och en föregångsman och i ordets vidsträcktaste bemärkelse en karl.

Efter högtidligheten i Upsala reste föreningens medlemmar till Stockholm, där årsmöte hölls på Östermalmskällaren. Som alltid vid föreningens sammankomster var fru Nyberg hedersgäst.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning