Vpl vådaskjuten vid Rosersberg Rikoschett i ben

Publicerad den 22 april 1954

STOCKHOLM 22 april. (TT.) Vpl. Affärsbiträdet Olof Hilmer Berntsson, Bondegatan 34, Stockholm, skadades på torsdagen under skjutövningar i Rosersberg.

Berntsson fullgör repetitionsövning, och olyckan inträffade under stridsskjutning på infanteriskjutskolan, där hans förband hade övning.

Berntsson hade beordrats förflytta sig en viss väg fram till skjutstation, men sannolikt avvek han från vägen. Man hörde rop på hjälp, och skjutningen avbröts omedelbart.

Berntsson påträffades liggande på marken på en plats, som inte syntes från skjutplatsen. Han hade en skottskada i vänstra låret och hade tydligen träffats av en rikoschett.

Den skadade fördes i personbil till sjukavdelningen skjutskolan och vidare till Löwenströmska lasarettet. När det konstaterades att kulan satt kvar i låret, fördes han vidare till Karolinska sjukhuset, där han röntgades och kommer att opereras. Någon fara för livet anses inte föreligga.

Polisen i Märsta utreder olyckan.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå

Ämnen