Hemlösa soldater från Rosersberg inhyses i Uppsala

Publicerad den 25 mars 1954

Utredning av tisdagens brand i kompanibyggnaderna på infanteriskjutskolan Vid Rosersberg började på onsdagsförmiddagen av landsfiskalen i Sigtuna och en militär utredningsman. Något resultat beträffande orsaken till branden, som förmodats vara kortslutning, har man ännu inte nått. Någon uppskattning av värdet av det brunna har heller inte hunnit göras. Förläggningarna utgjordes av gamla träbyggnader.

Vid branden förstördes fyra hus fullständigt, nämligen två kompaniförläggningar, det gamla s. k. värdshuset, som huvudsakligen rymde bostäder för ekonomipersonal, samt klockhuset. Elden började vid 12-tiden just som truppen stod i beredskap att gå ut på eftermiddagens övningar. Det var alltså fullt med folk i förläggningarna då elden uppstod och personalen bildade omedelbart langningskedjor. När det brann som värst var ett tiotal brandbilar i arbete, Uppsala brandkår och personal från Kungsholms brandstation i Stockholm. Efter ett par timmar var elden under kontroll, men efterbevakning har pågått hela natten och först i dag på förmiddagen kan militären själv överta bevakningen.

I de två förläggningarna var ungefär 250 man förlagda. De placerades under kvällen på Svea Livgarde i Ulriksdal, men under nästa vecka kommer de sannolikt att flyttas till Uppsala. Om det blir AUS eller I8, som får härbärgera dem är ännu inte bestämt, men avgörs troligen under dagens lopp.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen