Vissa värnpliktiga slipper repövning för skördearbete

Publicerad den 19 augusti 1954

STOCKHOLM 18 aug. (TT.) Cheferna för armén och marinen har med regeringens bemyndigande och i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen på grund av det försenade skördeläget medgivit förbandscheferna inom Götaland och Svealand att bevilja anstånd för vissa inom jordbruket sysselsatta värnpliktiga, som inkallats till höstens befäls- och repetitionsövningar. Dessa anstånd beviljas utöver vad som kan ske i vanlig ordning.

De kategorier, som nu efter särskild prövning ytterligare kan få anstånd, är huvudsakligen värnpliktiga i förmansställning eller värnpliktiga med särskild yrkesskicklighet. Dessutom kan anstånd beviljas för värnpliktiga som driver eget jordbruk.

Arbetsmarknadsstyrelsen kommer att lämna länsarbetsnämnderna särskilda direktiv för deras samarbete med förbandscheferna. För att anståndsansökningarna skall hinna behandlas i tid måste de om möjligt senast 23/8 vara inkomna till truppregistreringsmyndigheterna. Uppgift om dessa myndigheter finns på krigsplaceringsorder.

Värnpliktiga, som får anstånd, kommer att inkallas något av de närmaste åren.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå