Sergeant i Rosersberg åtalas för missfirmelse

Publicerad den 3 april 1954

STOCKHOLM 2 april. (TT.) MO har uppdragit åt militäråklagaren i Stockholm att åtala en sergeant vid infanteriskjutskolan för missfirmelse av krigsman.

Sergeanten har vid ett samtal med en värnpliktig fällt ett yttrande av innebörd, att den värnpliktige inte var en värdig samhällsmedlem och vidare sagt, att den värnpliktige var den mest osympatiske beväring han haft att göra med under sin militära tjänstetid samt därefter tillagt ungefär följande: ”Ja, jag hade ju förstås en som blev rånmördare”.

Vid tillfället var andra värnpliktiga närvarande. Dessa har vitsordat, att sergeanten yttrat sig på detta sätt. Själv har han förnekat det.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå