Chefsskifte på Rosersberg

Publicerad den 7 mars 1959

Till chef för infanteriskjutskolan i Rosersberg samt till överste i Dalregementet från 1 oktober utnämndes i fredagens konselj överstelöjtnant Sven Albert Widegren, infanteriinspektionen.

Hittillsvarande chefen för infanteriskjutskolan överste Bengt Uller utnämndes från samma tidpunkt till chef för Älvsborgs regemente.

Överstelöjtnant Widegren är född 1910, blev fänrik vid Jämtlands fältjägare 1932 och avancerade till major där 1950. Han utnämndes till överstelöjtnant vid Dalregementet 1955. Han har varit lärare vid infanteriskjutskolan, bedrivit militära studier i England och är f. n. på ett militärt studiebesök i Norge.

Sedan 1954 har han tjänstgjort vid infanteriinspektionen.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen