"Olidligt för de civilanställda"

Publicerad den 27 november 1959

Ett 50-tal civilanställda vid Rosersberg är organiserade i en personalklubb inom ramen för Försvarets civila personals förbund. För deras del är situationen olidlig, säger klubbens ordförande Holger Almgren, tillika ordförande i Märsta kommunalfullmäktige.

- Redan vid tiden för riksdagsbeslutet om Arlanda begärde vi informationer om hur det skulle bli med våra anställningar, omtalar han. Vi har fått vänta på besked och väntar alltjämt. Det finns ju ingen som kan ge oss ett besked. Personalorganisationerna har det bästa samarbete med skjutskolan och dess chef, som ger oss alla underrättelser han kan lämna. Men han liksom vi väntar på riksdagsbeslutet om flyttningen.

Vi anser att vi har blivit orätt behandlade. De flesta av oss är trotjänare med 10-20 års tjänstetid vid skjutskolan, djupt rotade i bygden, med egna villor och andra engagemang. Enligt kollektivavtalet har vi tre veckors uppsägningstid. Det kan helt inte vara rätt att låta oss gå med så kort varsel.

Flertalet av oss är äldre, som inte har någon chans att få en ny anställning i öppna marknaden. Luftfartsstyrelsen kom på ett tidigt stadium med vissa erbjudanden. Då visste vi för litet för att våga acceptera. Nu återstår att hoppas på civilförsvarsskolan, som ju skall komma i skjutskolans ställe. På det hållet anser man sig dock ännu inte kunna precisera sitt arbetskraftsbehov.

Staten skall ju vara den idealiska arbetsgivare. Det förefaller att vara en sanning med mycket stor modifikation.

Författare

  • Anders Lindgren

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Notiser

  • Artikeln är en del av ett större uppslag med rubriken "Rosersberg lamslås i väntan på flyttbeslut". Artikeln skrevs av Anders Lindgren och publicerades i UNT 27 november 1959.