Miljardslöseri

Publicerad den 27 november 1959

Så här lyder slutklämmen i den skrivelse från arméchefen, i vilken han tar avstånd från att infanteriskjutskolans verksamhet läggs ned innan ny förläggningsplats har kommit till stånd. Mottagare är luftfartsstyrelsen.

Konsekvenserna av att kurs- och försöksverksamheten vid infanteriskjutskolan inställs fr.o.m. våren 1960 skulle få så ytterst allvarliga återverkningar på arméns krigsduglighet, att detta icke kan godtas av chefen för armén, som är ansvarig för arméns utbildning och krigsduglighet.

Så länge infanteriskjutskolan icke har möjlighet att flytta till annan förläggningsort och utnyttja annat lämpligt övnings- och skjutfält måste verksamheten vid Rosersberg fullföljas utan några betydelsefulla inskränkningar. Chefen för armén kan därför icke godta, att Rosersbergsområdet rubriceras såsom restriktionsområde för luftfart i stället för såsom för luftfart förbjudet område.

Chefen för armén inser, att detta för luftfartsverkets och flygbolagens del innebär de allvarligaste konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna för luftfartsverkets och flygbolagens del synes dock begränsade i jämförelse med att arméns krigsmateriel, som införskaffats för miljardbelopp, i framtiden icke effektivt kan utnyttjas genom att krigsanvändbart befäl saknas vid de viktigaste krigsförbanden – brigaderna och i dem ingående bataljoner och kompanier.

Författare

  • Anders Lindgren

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Notiser

  • Artikeln är en del av ett större uppslag med rubriken "Rosersberg lamslås i väntan på flyttbeslut". Artikeln skrevs av Anders Lindgren och publicerades i UNT 27 november 1959.