Kulsmatter och rokokodans vid slottsfest i Rosersberg

Publicerad Monday, 10 September 1956

Söndagens trädgårdsfest vid Rosersbergs slott till förmån för Skånela kyrka blev en strålande succé. Man räknar att drygt 1000-talet personer besökte slottsparken och tillställningen, som väl torde ha inbragt bortåt 5000 kr. får betecknas som ett både värdigt och tjusigt insamlingssätt.

Samling skedde under militärmusik av I 1:s musikkår och som första programpunkt stod korum med militärpastor Olof Storm från Sigtuna som officiant. En frivillig kollekt inbringade 1200 kr. Riksantikvarie Bengt Thordeman höll därefter ett föredrag om Skånela kyrka, varpå kvinnoföreningarna på orten serverade kyrkkaffe. Ett vackert inslag i programmet var det rokokopar, koreografen Lisa Schubert och operadansören John Burman, som utförde danser till ackompanjemang på spinett av Torsten Englund.

Krigsarkivarien Birger Stockzén höll därefter föredrag över ämnet strövtåg genom tiderna. Uppsalastudentskornas elittrupp kom med nästa programinslag och utförde med verklig grace sin gymnastikuppvisning. I strålande sol kom sedan dagens stora gäst olympiamedaljören major Henry S:t Cyr, vilken genomförde ett mycket vackert dressyrprogram på den stora gräsplanen. Till sist red fyra små stockholmstöser på ponnyer upp och visade att även denna lilla häst kan ridas på ett förtjusande sätt. Lottorna serverade på eftermiddagen en fältmiddag och under hela dagen fanns det allehanda godsaker att köpa i de olika stånden. Som sista programpunkt stod demonstration och förevisningsskjutning av närpansarvärnvapen, en lika öronbedövande som tjusig punkt. Barnen leddes i ringdans av hr Lennart Löthman och i pauserna fick der rida omkring på de små ponnyer som ställts till deras förfogande.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning