Värnpliktig från Upsala sköts i benet av furir.

Publicerad den 21 mars 1947

Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset.

Intermezzo vid gräl efter kompaniafton på Rosersberg

STOCKHOLM 20 mars (TT). Vid infanteriskjutskolan träffades värnpliktige 143-8-45 Stig Lennart Harrå från Upsala under ett intermezzo i samband med en kompaniafton på onsdagen av ett pistolskott i ena benet och måste föras till Karolinska sjukhuset. Skottet lossades av dagunderofficeren furir Göte Gardell. Harrå som fått en fraktur på benet, ligger efter operation med benet gipsat. Om inga komplikationer inträffar, tror läkarna att han inte får men av skadan. En långvarig sjukhusvistelse tycks emellertid förestå honom.

Om händelsen kring skottet gjordes på torsdagen av kompanichefen anmälan till skolchefen. Sedan förberedande förhör hållits på fredagen, skall dagmajoren hålla det egentliga förhöret.

På Rosersberg ligger för närvarande ett övningskompani, som skall rycka ut på lördag, och ett handräckningskompani, som rycker ut 1 april. På onsdagskvällen hade man kompaniafton i en barack. Med anledning av den nära förestående utryckningen betraktades denna tillställning nog i någon mån som ”muckarskiva”, och spritförtäring tycks ha förekommit.

Sedan skolchefen delat ut diplom till värnpliktiga, bjöds på kaffe och underhållning och vid 21-tiden började man dansa.

Vid den tidpunkten kom en värnpliktig i slagsmål med en furir och den senare blev slagen på munnen. En värnpliktig som var berusad sattes i förvaringsarrest och med den anledningen därav bestämde skolchefen att dansen skulle avblåsas kl. 22, varför de värnpliktiga fick återgå till sina kompanier. Mellan kl. 23 och 24 besökte en av de värnpliktiga dagunderofficeren furir Gardell på dennes furirrum. Det var dock inte furir Gardell som tidigare blivit slagen på munnen.

Man har fått det intrycket att furir Gardell och den värnpliktige haft något otalt med varandra. Det uppges att den värnpliktige uppträdde aggressivt och muckade gräl. Furiren tog fram sin pistol - i vilken avsikt är inte riktigt klart men det förefaller att han gjorde det för att skrämma sin antagonist till att hålla sig på avstånd. Flera värnpliktiga kom under grälet in på furirrummet. Åsynen av pistolen tycks ha verkat upphetsande på dem, ty en av dem gick fram för att ta pistolen. Då han stötte till furirens arm gick ett skott av och träffade Harrå, en av åskådarna. Sedan dagofficeren tillkallats fördes den skadade med ambulans till Karolinska sjukhuset och de värnpliktiga gick till sina förläggningar.

Sannolikt kommer affären inför krigsrätt.

Källor

  • Tidningarnas Telegrambyrå
  • Uppsala Nya Tidning