300 i strejk för sur korv på Rosersberg

Publicerad den 27 april 1949

De värnpliktiga vid infanteriskjutskolan i Rosersberg, omkring 300 man, gick på tisdagen så gott som mangrant i matstrejk. Anledningen var att man ansåg att maten blivit allt sämre och sämre. Kulmen nåddes vid middagsmålet på måndagen då, enligt vad flera av manskapet uppger, oätbar soppa och sur fläskkorv serverades.

När strejken på tisdagen kom till ledningens kännedom ställdes kompanierna upp plutonsvis och tillfrågades om de tänkte fortsätta strejken. Svaret blev att om maten inte blir bättre så fortsätter strejken. Detta fick till följd att manskapets matkuponger klipptes för onsdagen och torsdagen, varför ingen alltså har möjlighet att äta förrän tidigare morgonmålet om fredag.

Kapten Persson på Rosersberg upplyser att anledningen till kupongklippningen var att matbeställningen måste göras ett par dagar i förväg och att man inte ville riskera att en mängd färskvaror skulle förstöras i onödan. Nu har man fått besked om att strejken ska fortsätta, och då finns det ingen anledning att ta hem mat till de strejkande. Att klippning skedde ända till fredagen beror på att maten alltid beställs för två dagar i taget.

Enligt de värnpliktiga är det inte bara maten som varit dålig på senaste tiden, utan det är även de dåliga sanitära förhållandena i matsalen man reagerar mot. Råttor sägs springa i matsalen vid så gott som vid varje måltid, och även fåglar flyger inne i matsalen och förorenar och ställer till obehag.

Källor

  • Dagens Nyheter

Ämnen