Blindgångarröjning i Rosersberg

Publicerad Saturday, 20 May 1961

Inom Rosersbergs skjutfält skall blindgångsröjning ske inom områden som kommer att beröras av byggnadsarbeten för civilförsvarsstyrelsens och fortifikationsförvaltningens räkning. Blindgångsletare får särskilt riskersättningsarvode och staten ikläder sig riskgarantier för olycksfall vid arbetet.

Skjutfältet har använts som sådant alltsedan 1874 och där kan finnas blindgångare av ammunition till infanteriets vapen liksom till stridsvagnar och haubitsen.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Ämnen