Stiftarens minne hyllat

Publicerad den 7 mars 1959

En krans nedlades i går på Upsala kyrkogård vid major Johannes Nybergs grav. Det var Kamratföreningen Skjutskolans övningskompani, Rosersberg, som ville hylla sin initiativtagare på 30-årsdagen av kamratföreningens bildande.

Ett 20-tal av föreningens 250 medlemmar hade infunnit sig, däribland flera av dem som var med vid starten. Bland de närvarande märktes även major Nybergs maka, fru Kaja Nyberg, chefen för övningsbataljonen i Rosersberg major Carl Sjögreen, nuvarande ordf. brukstjänsteman L. Edholm och v. ordf. disponent A. Lindholm. Den senare var tillsammans med major Nyberg med om att bilda föreningen.

Disponent Lindholm höll högtidstalet och påminde om att dagen var en märkesdag i kamratföreningens historia. Major Nyberg var den borne ledaren och hade förmågan att rycka de unga med sig. Han hade kraft att samla 20-åringarna omkring sig och kunde umgås med dem på ett kamratligt sätt. Hans vilja var stark och han hade en skapande kraft som lever kvar i föreningens yngre årgångar. Vi som var med om att bilda föreningen skall aldrig glömma vår ledare, sade disponent Lindholm till sist. Fru Nyberg frambar ett tack för den hyllning som ägnats hennes make.

En krans nedlades också på löjtnant Elis Jansson grav. Löjtnant Jansson tillhörde i många år kamratföreningens styrelse. På kvällen höll föreningen sitt årsmöte på Stadshuset i Stockholm.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser