Fienden spökar i beväringshjärnorna

Publicerad den 30 maj 1901

Från Fristads hed skrifves till Boråsposten bland annat: Några stackare af beväringen hafva genom åsynen af sablar och gevär nära nog förlorat jämvikten. Så t. ex. väcktes härom natten manskapet i baracken n:r 2 af ett ljudeligt: -Kôrpral, kôrpral, opp, opp! Nu ä skarprättar´n här!

En följande natt öfverraskades vakten af att få se en beväring endast klädd i nattdräkt men beväpnad med gevär komma springande i afsikt att undfly någon förment fiende. Han hade hoppat ut genom ett fönster och därvid krossat ett par rutor. Ynglingen omhändertogs af vakten och infördes.

En senare kväll vid korumstid kilade en annan beväring lika tunt klädd från heden. Han hade också för sig, att man ämnade taga lifvet af honom. Man eftersatte honom genast, men lyckades ej fasttaga honom förrän följande morgon. Han hade nog en kylig natt.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser

Ämnen