Prisskjutning

Publicerad den 23 juni 1903

Prisskjutning med gevär å 300 meters bana hölls i lördags å Marma skjutfält af volontärskolan från Rosersberg, hvarvid följande resultat uppnåddes.

1:a pris, 45 poäng, korpralen vid Uplands regemente n:r 28 Tydén; 2:a pris, 45 poäng, korpralen vid Karlskrona grenadjärkår n:r 127 Svan; 3:e pris, 45 p., korpralen vid Kronobergs regemente n:r 151 Johansson; 4:e pris, 43 p., korpralen vid Svea lifgarde n:r 2 Alfredsson; 5:e pris, 43 p., korpralen vid Lifregementet till fot n:r 75 Eriksson; 6:e pris, 42 p., korpralen vid Värmlands fältjägare n:r 142 Sund; 7:e pris, 41 p., korpralen vid Västerbottens regemente n:r 82 Widén; 8:e pris, 41 p., korpralen vid Göta lifgarde n:r 26 Johansson; 9:e pris, 41 p., korpralen vid Svea lifgarde n:r 4 Alner; 10:e pris, 40 p., korpralen vid Göta lifgarde n:r 35 Nyqvist; 11:e pris, 40 p., korpralen vid Västerbottens regemente n:r 30 Burman; 12:e pris, 40 p., korpralen vid Västergötlands regemente n:r 607 Liljegren; 13:e pris, 40 p., korpralen vid Skaraborgs regemente 126 Linder.

Vid prisskjutning med karbin å 300 meters bana togos följande pris:

1:a pris, 39 p., korpralen vid Norrlands dragoner n:r 40 Stenbom; 2:a pris, 38 p., korpralen vid Lifgardet till häst n:r 38 Åström; 3:e pris, 38 p., korpralen vid Kronprinsens husarer n:r 47 Lund.

Prisen bestodo af större eller mindre silfverbägare, skänkta af de till skjutskolan kommenderade officerarna.

Källor

  • Uppsala Nya Tidning

Platser

Ämnen